Thuis sporten

Ook thuis kunt u met FitLunetten fit blijven. 

Groeplessen Fitness & Coaching Online

Wil je ook meedoen ? Log in op de app of op fitlunetten.virtuagym.com en meld je aan in de groepsles agenda en dan kun je meedoen via zoom. 

Nog geen lid ? Meld je aan op fitness@fitlunetten.nl

Rooster

Home Workouts

WORKOUT OF THE DAY 18

Intermediate workout

4 sets 30 sec rust

Jumping Jacks

Pistol Lunge Squat

Side Push Up

Cross Body Toe Touch

 

WORKOUT OF THE DAY 17

Core workout 

40 sec work

40 sec rust

Reverse PLank

Side Plank Rotation

Mountain Climbers

PLank Jacks

Reverse Crunch

 

 

WORKOUT OF THE DAY 16

Kuit rekken

Bil rekken

Cobra onderrug rekken

Rug rekken

Borst rekken

 

 

WORKOUT OF THE DAY 15

Knie naar borst

Hol en Bol

Body twist met gebogen benen

Stand tegen muur Rug stretch

 

WORKOUT OF THE DAY 14

WU spider plank 
Biceps curl 
Standing Calf Raise 
Decline push Up 
Towel Knee in 
Walk sit 
 
4 sets 15-20 herhalingen 30 sec rust 
 
 

 

WORKOUT OF THE DAY 13

WU Burpees 
Floor Cobra
Side Raise
Dips

4 sets 10- 20 herhalingen 40 sec rust 

 

WORKOUT OF THE DAY 12

Wu skaters
 
Step Up Chair
Chair Dips
Chair split Squat 
Chair Push Up 
Chair Gluten bridge 

4 rondes 12-15 herhalingen 60 sec rust

 

 

WORKOUT OF THE DAY 11

Wu Towel jump Twist
 
Towel Pulldown 
Towel bices curl 
Towel bent over row 
Towel overhead press Squat 
Towel over under
 
4 rondes 15 herhalingen 45 sec rust
 

 

WORKOUT OF THE DAY 10

Wu Pull apart

Banded push Up

Banded bent over row

Banded Y raise

Banded Face Pulls

 

4 rondes 15-20 her 40 sec rust 

 

 

WORKOUT OF THE DAY 9

Wu jump rope 
 

Banded plank walk out

Banded Kickbacks

Banded Fire hydrants

 

4/5 rondes 
15 herhalingen  40 sec rust 

 
 WORKOUT OF THE DAY 8
Home Workout beginner
 
WU jump twist 60 sec
 
WOD
 
Squat & Clap 
Reverse Crunch 
Superman 
 
4 sets 40 sec per oefening 
60 sec rust 
 
 

 

WORKOUT OF THE DAY 7

Home Challenge!

Warming up

High Knees


Challenge

10 Burpees 
10 Jump Lunges
10 push ups
10 Crunches

 

WORKOUT OF THE DAY 6

Warming up

to-jumps 1 min

Training Alle oefeningen 20 herhaling, 3 sets

1.5 sqaut
Pike push-up
Towel lat pull down
Walkout

 

 

WORKOUT OF THE DAY 5

Warming Up : Walk down to plank

Wod

Pulse Lunges
Reverse Lunge & Leg Raise
Donkey Kicks
Frog Kicks
Glute Bridge

4 rondes 15-20 herhalingen 40 sec rust

 

WORKOUT OF THE DAY 4

WU Toe Jumps,

1 Squat, 
2 Jump twist,
3 Bicycle Crunch,
4 V Crunch,
5 Jumping Jacks  

 

4 sets 40 sec per oefening 60 sec rust

 

 

WORKOUT OF THE DAY 3

WARMING UP
mummy kicks 

Kern

Butt Kicks  
Squat
Split Jumps
push up
Floor cobra
Crunch knee Touch

4 sets 15-20 herhalingen 60 rust

 

WORKOUT OF THE DAY 2

Push UP Knee
Sumo Squat
Snow Angels
High Knees
Plank Ups
 
4 sets 40 sec per oefening
60 sec rust
 
 

WORKOUT OF THE DAY 1

Intensieve begeleiding met een mooi resultaat

"Vanaf het begin heeft Fit Lunetten mij goed begeleid. Ik had hiervoor al veel getraind bij andere sportscholen maar daar word je vaak aan je lot over gelaten. Vanaf het begin werden er meetbare doelen gesteld en er was veel begeleiding. Niet alleen over hoe je moet trainen maar ook over voeding en aanpassing van levensstijl. Dit heeft geresulteert in flink minder kilo's!"
Rob de Wit
Fitness & Cardio